Svatý Mikuláš

Svatý Mikuláš

5. prosince v předvečer svátku svatého Mikuláše chodíval celý mikulášský průvod. Objevovaly se masky jezdců, husarů, dragounů a myslivců, někde chodili Turci a mouřeníni opásáni šavlemi, jinde zase doprovázeli svatého muže na obchůzce sedláci se selkou a hloupým synem Kubou. Průvod se šinul od stavení ke stavení, návštěva mívala, podle místních tradic a zvyklostí, v každém kraji svůj zavedený pořádek a různé průpovídky. Později zůstal z celého průvodu jen anděl a čert, ti chodí s Mikulášem i dnes.
Děti, pokud celý rok byly hodné, dostávaly různé dobroty a někdy i drobné hračky. Na oplátku pěkně poděkovaly a přednášely různé říkánky. Někde bývalo zvykem pověsit večer za okno punčochu, kterou našly děti ráno naplněnou. Těm zlobivějším se přidával i kousek uhlí a brambory, aby si pamatovaly, že mají být celý příští rok hodné. Konaly se i mikulášské nebo vánoční trhy, kde se nabízely různé vánoční ozdoby a hračky.
Děti milovaly perníkové figurky, čerty ze sušených švestek i dřevěné nebo hliněné Mikuláše s vlasy a vousy z vlny nebo vaty, šaty z odstřižků a ornát a mitru z papíru. Čas do Štědrého dne tak rychleji ubíhal.
Mikuláš je historicky doloženou postavou. Narodil se v Řecku někdy kolem roku 280 – 286, některé prameny uvádějí i rok 250, v městě Patrasu. Kolem roku 300 se stal biskupem v Myře v tehdejší Lykii. Byl velmi oblíben a lidem milován, proslul především dobročinností a štědrostí k potřebným. Svůj život zasvětil obraně víry před pohanstvím a záchraně nespravedlivě obviněných. Kolem roku 310 byl uvržen do žaláře a pro svou víru krutě mučen.

Mikulášské aktivity: