Škola

Plán akcí

Každý měsíc pořádáme pro své žáky vzdělávací i zábavné akce. Sledujte aktuální harmonogram.

Školská rada

Školská rada je součástí správy školy. Jejími členy jsou zástupci zřizovatele, pedagogů a rodičů.

Školní časopis

Časopis tvoří naši žáci. Vychází jednou za dva měsíce. Prohlédněte si již vydaná čísla.

Poradna

Poradna zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb.

Rozvrh hodin pro jednotlivé třídy 2022/2023

Rozvrhy hodin v PDF formátu pro tisk na A4 naleznete na stránce “Rozvrhy hodin 2022/2023 pro tisk“.

1. třída

1

2. A

2.A

2. B

2.B

3. třída

3

4. A

4.A

4. B

4.B

5. A

5.A

5. B

5.B

6. třída

6

7. třída

7

8. třída

8

9. třída

9

Třídy a třídní učitelé – školní rok 2022/2023

TřídaTřídní učitelE-mail
1. třídaMgr. Iva Šreplová + Denisa Šarayová (AP)sreplova@skolajinocany.cz
2.AMgr. Ludmila Novákovánovakova@skolajinocany.cz
2.BMgr. Andriana Koreňovákorenova.a@skolajinocany.cz
3. třídaMgr. Milena Koreňová + Bohdana Rajtová (AP)korenova@skolajinocany.cz
4.ABc. Lucie Bortová + Iva Hašková (AP)bortova@skolajinocany.cz
4.BMgr. Radek Petrášpetras@skolajinocany.cz
5.AMgr. Iveta Kasperovákasperova@skolajinocany.cz
5.BMgr. Jana Hejtmánkováhejtmankova@skolajinocany.cz
6. třídaPhDr. Irena Havlíkováhavlikova@skolajinocany.cz
7. třídaPhDr. Jan Hamerník + Bc. Jonáš Ehrlich (AP)hamernik@skolajinocany.cz
8. třídaMgr. Adéla Čápová + Helena Bubelová (AP)capova@skolajinocany.cz
9. třídaMgr. et Mgr. Jana Hradová, Th.D + Ing. Zuzana Kováčová (AP)hradova@skolajinocany.cz

Netřídní učitelé

UčitelE-mail
Mgr. Andrea Hynkováhynkova@skolajinocany.cz
Mgr. Jiří Javůrek
javurek@skolajinocany.cz
Ing. Daniela Ferdováferdova@skolajinocany.cz
Bc. Veronika Žáková, DiS.
zakova@skolajinocany.cz

Zvonění

1. hodina:
2. hodina:
3. hodina:
4. hodina:
5. hodina:
6. hodina:
7. hodina:
8. hodina:
8:00 – 8:45
9:00 – 9:45
10:05 – 10:50
11:00 – 11:45
11:55 – 12:40
12:50 – 13:35
13:40 – 14:10
14:20 – 15:05

Školní řád

Tento školní řád je platný od 1.9.2022. Seznamte se s ním a dodržujte jej.

PDF

Rozvrh hodin

Kompletní rozvrh hodin na školní rok 2022/2023.

PDF

Organizace školního roku 2022/2023

Kdy budou další prázdniny? A kdy se rozdává vysvědčení? To se dozvíte v “Organizaci školního roku 2022/2023”.

O nás

Základní škola Jinočany, příspěvková organizace je úplná vesnická škola s prvním a postupně rozšiřujícím druhým stupněm.

První stupeň je umístěn samostatně v nové budově, druhý stupeň postupně vzniká ve stávající budově školy s přilehlou zahradou. Obě budovy jsou blízko sebe a jsou propojeny průchodem přes školní zahradu. Kapacita školy je 300 žáků, naplněnost tříd je 30 žáků. Naši školu navštěvují žáci i z okolních obcí – Zbuzany, Dobříč, Chrášťany. V nové budově je 6 kmenových tříd a 3 odborné učebny – 2 jazykové a 1 počítačová, 3 oddělení školní družiny a jídelna s výdejnou, která patří MŠ. Prostory školy jsou světlé, čisté a estetické. V původní budově máme 4 kmenové učebny a jednu novou učebnu, která bude sloužit jako pracovna fyziky a chemie.

K pohybovým aktivitám žáci využívají sokolovnu a moderní sportovní halu.

Pro veřejná vystoupení svých žáků škola využívá sokolovnu a prostory nové ŠD. Práce žáků jsou vystavovány nejen ve třídách, ale i na chodbách školních budov. V době volna a o přestávkách mohou žáci využívat všechny prostory školy – chodby, relaxační koutek, školní zahradu.

Vyučující mají své kabinety. Ve sborovně a ve třídách mají volný přístup k internetu, mohou používat tiskárnu a kopírku pro svou práci. Všechny třídy mají připojení na PC síť a internet. Ve třídách i ve ŠD jsou interaktivní tabule.