Škola

Plán akcí

Každý měsíc pořádáme pro své žáky vzdělávací i zábavné akce. Sledujte aktuální harmonogram.

Školská rada

Školská rada je součástí správy školy. Jejími členy jsou zástupci zřizovatele, pedagogů a rodičů.

Školní časopis

Časopis tvoří naši žáci. Vychází jednou za dva měsíce. Prohlédněte si již vydaná čísla.

Poradna

Poradna zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb.

Rozvrh hodin pro jednotlivé třídy 2021/2022

Rozvrhy hodin v PDF formátu pro tisk na A4 naleznete na stránce “Rozvrhy hodin 2021/2022 pro tisk“.

1. A

Rozvrh 1.A

1. B

Rozvrh 1.B

2. A

Rozvrh 2.A

2. B

Rozvrh 2.B

3. A

Rozvrh 3.A

3. B

Rozvrh 3.B

4. A

Rozvrh 4.A

4. B

Rozvrh 4.B

5. třída

Rozvrh 5. třída

6. třída

Rozvrh 6. třída

7. třída

Rozvrh 7. třída

8. třída

Rozvrh 8. třída

9. třída

Rozvrh 9. třída

Třídy a třídní učitelé – školní rok 2021/2022

TřídaTřídní učitelE-mailUmístění třídy
1.AMgr. Ludmila Novákovánovakova@skolajinocany.cznová budova 4NP
1.BMgr. Andriana Koreňovákorenova.a@skolajinocany.cznová budova 4NP
2.AMgr. Marta Kolářovákolarova@skolajinocany.czv původní třídě
2.BMgr. Jaroslava Křenovákrenova@skolajinocany.cznová budova 3NP
3.ABc. Lucie Bortovábortova@skolajinocany.czv původní třídě
3.BMgr. Radek Petrášpetras@skolajinocany.czdružina 2. odd.
4.AMgr. Iveta Kasperovákasperova@skolajinocany.czv původní třídě
4.BMgr. Jana Hejtmánkováhejtmankova@skolajinocany.czv původní třídě
5. tř.Mgr. Iva Šreplovásreplova@skolajinocany.czv původní třídě
6. tř.Mgr. Milena Koreňovákorenova@skolajinocany.czv původní třídě
7. tř.Mgr. Adéla Čápovácapova@skolajinocany.czv původní třídě
8. tř.Mgr. et Mgr. Jana Hradová, Th.Dhradova@skolajinocany.czv původní třídě
9. tř.PhDr. Irena Havlíkováhavlikova@skolajinocany.czv původní třídě

Ostatní učitelé

UčitelE-mail
Mgr. Daniela Ferdováferdova@skolajinocany.cz
Mgr. Jiří Javůrek
javurek@skolajinocany.cz
Mgr. Josef Moozmooz@skolajinocany.cz
Veronika Žáková
zakova@skolajinocany.cz
Bc. Jonáš Ehrlichehrlich@skolajinocany.cz
Ing. Jolana Kupkovákupkova@skolajinocany.cz

Zvonění

1. hodina:
2. hodina:
3. hodina:
4. hodina:
5. hodina:
6. hodina:
7. hodina:
8. hodina:
8:00 – 8:45
9:00 – 9:45
10:05 – 10:50
11:00 – 11:45
11:55 – 12:40
12:50 – 13:35
13:40 – 14:10
14:20 – 15:05

Školní řád

Tento školní řád je platný od 1.9.2021. Seznamte se s ním a dodržujte jej.

PDF

Rozvrh hodin

Kompletní rozvrh hodin na školní rok 2021/2022.

PDF

Organizace školního roku 2021/2022

Kdy budou další prázdniny? A kdy se rozdává vysvědčení? To se dozvíte v “Organizaci školního roku 2021/2022”.

O nás

Základní škola Jinočany, příspěvková organizace je úplná vesnická škola s prvním a postupně rozšiřujícím druhým stupněm.

První stupeň je umístěn samostatně v nové budově, druhý stupeň postupně vzniká ve stávající budově školy s přilehlou zahradou. Obě budovy jsou blízko sebe a jsou propojeny průchodem přes školní zahradu. Kapacita školy je 300 žáků, naplněnost tříd je 30 žáků. Naši školu navštěvují žáci i z okolních obcí – Zbuzany, Dobříč, Chrášťany. V nové budově je 6 kmenových tříd a 3 odborné učebny – 2 jazykové a 1 počítačová, 3 oddělení školní družiny a jídelna s výdejnou, která patří MŠ. Prostory školy jsou světlé, čisté a estetické. V původní budově máme 4 kmenové učebny a jednu novou učebnu, která bude sloužit jako pracovna fyziky a chemie.

K pohybovým aktivitám žáci využívají sokolovnu a moderní sportovní halu.

Pro veřejná vystoupení svých žáků škola využívá sokolovnu a prostory nové ŠD. Práce žáků jsou vystavovány nejen ve třídách, ale i na chodbách školních budov. V době volna a o přestávkách mohou žáci využívat všechny prostory školy – chodby, relaxační koutek, školní zahradu.

Vyučující mají své kabinety. Ve sborovně a ve třídách mají volný přístup k internetu, mohou používat tiskárnu a kopírku pro svou práci. Všechny třídy mají připojení na PC síť a internet. Ve třídách i ve ŠD jsou interaktivní tabule.