Škola

Vzdělání “na dálku”

Na stránce vzdělání “na dálku” budeme zveřejňovat úkoly pro žáky všech tříd do doby, než bude škola znovu v běžném režimu. Informaci o přidání nových úkolů budeme vždy dávat do aktualit na našem webu. Sledujte prosím stránky školy a předávejte svým dětem úkoly. Děkujeme vám za spolupráci.

Plán akcí

Každý měsíc pořádáme pro své žáky vzdělávací i zábavné akce. Sledujte aktuální harmonogram.

Školská rada

Školská rada je součástí správy školy. Jejími členy jsou zástupci zřizovatele, pedagogů a rodičů.

Školní časopis

Časopis tvoří naši žáci. Vychází jednou za dva měsíce. Prohlédněte si již vydaná čísla.

Poradna

Poradna zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb.

Zvonění

1.hodina- 8:00 – 8:45
2.hodina- 9:00 – 9:45
3.hodina- 10:05 – 10:50
4.hodina- 11:00 – 11:45
5.hodina- 11:55 – 12:40
6.hodina- 12:50 – 13:35
7.hodina- 13:45 – 14:30

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin 2019/2020

Informace o nás

Základní škola Jinočany, příspěvková organizace je úplná vesnická škola s prvním a postupně rozšiřujícím druhým stupněm.

První stupeň je umístěn samostatně v nové budově, druhý stupeň postupně vzniká ve stávající budově školy s přilehlou zahradou. Obě budovy jsou blízko sebe a jsou propojeny průchodem přes školní zahradu. Kapacita školy je 300 žáků, naplněnost tříd je 30 žáků. Naši školu navštěvují žáci i z okolních obcí – Zbuzany, Dobříč, Chrášťany. V nové budově je 6 kmenových tříd a 3 odborné učebny – 2 jazykové a 1 počítačová, 3 oddělení školní družiny a jídelna s výdejnou, která patří MŠ. Prostory školy jsou světlé, čisté a estetické. V původní budově máme 4 kmenové učebny a jednu novou učebnu, která bude sloužit jako pracovna fyziky a chemie.

K pohybovým aktivitám žáci využívají sokolovnu a moderní sportovní halu.

Pro veřejná vystoupení svých žáků škola využívá sokolovnu a prostory nové ŠD. Práce žáků jsou vystavovány nejen ve třídách, ale i na chodbách školních budov. V době volna a o přestávkách mohou žáci využívat všechny prostory školy – chodby, relaxační koutek, školní zahradu.

Vyučující mají své kabinety. Ve sborovně a ve třídách mají volný přístup k internetu, mohou používat tiskárnu a kopírku pro svou práci. Všechny třídy mají připojení na PC síť a internet. Ve třídách i ve ŠD jsou interaktivní tabule.

Učitelský sbor

Lucie Kubatíková

Třída 1.A

kubatikova@skolajinocany.cz

Mgr. Barbora Šimonová

Třída 1.B

simonova@skolajinocany.cz

Mgr. Iveta Kasperová

Třída 2.A

kasperova@skolajinocany.cz

Mgr. Jana Hejtmánková

Třída 2.B

hejtmankova@skolajinocany.cz

Mgr. Iva Šreplová

Ředitelka ZŠ,
3. třída

sreplova@skolajinocany.cz

Mgr. Milena Koreňová

Zástupce ředitele,
4. třída

korenova@skolajinocany.cz

Mgr. Marek Hadáček

5. třída

hadacek@skolajinocany.cz

Mgr. Jaroslava Křenová

6. třída

krenova@skolajinocany.cz

PhDr. Irena Havlíková

7. třída

havlikova@skolajinocany.cz

Mgr. Petra Koberová

koberova@skolajinocany.cz

Mgr. Adéla Čápová

capova@skolajinocany.cz

Mgr. Jiří Javůrek

javurek@skolajinocany.cz

Jindřiška Jabůrková

jaburkova@skolajinocany.cz