Školská rada

Školská rada je součástí správy školy. Jejími členy jsou zástupci zřizovatele, pedagogů a rodičů. Ovlivňovat dění ve škole mají možnost jak žáci a jejich zákonní zástupci, tak pedagogičtí pracovníci. Všichni by měli být vtaženi do rozhodování a měli by mít záruku, že jejich hlas bude slyšet. To jim školská rada dává.

Poslední volby do školské rady z řad rodičů proběhly od 1. do 8. října 2019. Nejvíce hlasů obdržel pan Josef Macák. Nová Rada školy se pak poprvé sešla v pondělí 14. října 2019.

Složení školské rady

Za zřizovatele: Bc. Iva Jandová
Za pedagogy: PhDr. Irena Havlíková
Za rodiče: Josef Macák

Posílejte nám připomínky

Své podněty, nápady na zlepšení a připomínky k dění ve škole nám posílejte na e-mail: