Školská rada

Školská rada je součástí správy školy. Jejími členy jsou zástupci zřizovatele, pedagogů a rodičů. Ovlivňovat dění ve škole mají možnost jak žáci a jejich zákonní zástupci, tak pedagogičtí pracovníci. Všichni by měli být vtaženi do rozhodování a měli by mít záruku, že jejich hlas bude slyšet. To jim školská rada dává.

Složení školské rady

Za zřizovatele: Bc. Iva Jandová
Za pedagogy: Bc. Lucie Bortová
Za rodiče: Simona Raušerová

Posílejte nám připomínky

Své podněty, nápady na zlepšení a připomínky k dění ve škole nám posílejte na e-mail: