Zájmové kroužky

Pondělí

Angličtina

Doučování (Šablony II) – žáci 7. třídy

Hravé cvičení

Úterý

Doučování (Šablony II) – žáci 6. třídy

Doučování (Šablony II) – žáci 3. třídy

Středa

Španělština

Judo

Čtvrtek

Florbal

Konverzace v cizím jazyce (Šablony II)- žáci 5.- 7. roč.

Klub deskových her a zábavné logiky + počítačové hry (Šablony ll) – 5.- 7. roč.

Badatel (Šablony II) – ŠD

Pátek

Čtenářský klub (Šablony II)