Školní družina

Provoz družiny

barevne_podtzeni_modre_2

Pracovní dny: Pondělí – Pátek

Ranní družina: 6:45 – 7:45

Odpolední družina: 11:45 – 17:00

Platba za ŠD

Informace o platbě za školní družinu na 2. pololetí naleznete zde:

Řád školní družiny

barevne_podtzeni_cervene_2
PDF

Vychovatelé ve školní družině

Venuše Šejvlová
vedoucí vychovatelka
775 582 822 (11:45 -17:00)
sejvlova@skolajinocany.cz

Jindřiška Jabůrková
vychovatelka
775 582 824 (11:45 -17:00)
jaburkova@skolajinocany.cz

Mgr. Tatiana Vičanová
vychovatelka
vicanova@skolajinocany.cz

Informace pro rodiče

1. Odchod dítěte ze ŠD upravte prosím tak, aby dítě mohlo využít skupinových činností, v době cca. od 13.00 do 15.00 hod. Pátek je dnem, kdy častěji odcházíme se ŠD mimo areál školy, upravte prosím proto odchod dítěte tak, aby odešlo do 13.00 hod. nebo po 15.00 hod. Není možné, aby dítě chodilo na vycházku se školní taškou.

2. Za pobyt v ŠD se platí 220,- Kč za měsíc. Ranní družina pro děti nepřihlášené do ŠD je za částku 50,- Kč. Platí se v hotovosti u paní hospodářky základní školy. Je možné zvolit platbu pololetní, nebo roční a platbu je nutné uhradit: I. pololetí v září, II. pololetí v únoru (do 15.dne v měsíci).

3. Odchod ze ŠD označí rodiče v přihlášce (hodinu a způsob odchodu – zda jde dítě samo nebo má doprovod). Nahlášený odchod děti dodržují.

4. Má-li být dítě (odcházející samo) uvolněno dříve nebo později než je uvedeno na přihlášce, musí rodiče (pouze zákonný zástupce = otec, matka) napsat písemnou omluvenku s uvedením jména, data a hodiny odchodu, větou: “Za své dítě přebírám po uvolnění plnou zodpovědnost” a podpis zák.zástupce. Bez omluvenky nebude dítě ze ŠD uvolněno. Na telefonické zavolání NEBUDE DÍTĚ ze ŠD PROPUŠTĚNO!

5. Dítě, které odejde dříve s doprovodem než má uvedeno v přihlášce, nemusí mít omluvenku, doprovod se pouze zapíše u vchodu do sešitu odchodů. (Doprovod: zák.zástupce/osoba pověřená)

6. Na odpoledne je nutné, aby si dítě přineslo z domova svačinu a pití.

7. Dítě je povinno dodržovat : “Řád školní družiny” a Školní řád” !

8. Za cenné věci a vyšší finanční obnosy ŠD ani ZŠ neručí.

Fotky ze školní družiny