Školní jídelna

Čipový systém

Přihlášení: strava.cz
Jídelna: 10990
Uživatel: jmeno.prijmeni (bez diakritiky)
Heslo: které jste si zvolili

Platby za obědy jsou hrazeny bezhotovostně

Zálohy jsou hrazeny bankovním převodem na účet číslo 266939154/0300 s variabilním symbolem dítěte. VS naleznete po přihlášení na strava.cz, příp. u hospodářky školní jídelny a na seznamech v ZŠ. Do poznámky napište: Stravné ZŠ, příjmení dítěte a třídu.

Úhrady v hotovosti jsou možné jen v nejnutnějších případech u pí. hospodářky v budově MŠ.

Termín úhrady

Termín úhrady je nejpozději do 20. dne měsíce předcházejícího stravování (např. do 20.9. na říjen) !!! Je nutné tento termín dodržovat. Vyúčtování stravného se bude provádět v pololetí a na konci školního roku.

Řád stravování

Prosíme, přečtěte si a dodržujte řád stravování. Děkujeme.

PDF

Ceny za stravování

Žáci 7 -10 let
30,- Kč za 1 oběd + (2,- Kč dotace)
Záloha na stravné činí 600.- Kč měsíčně

Žáci 11 – 14let
32,- Kč za 1 oběd (+ 2,- Kč dotace)
Záloha na stravně činí 640,- Kč měsíčně

Žáci 15+ let
34,- Kč za 1 oběd (+ 2Kč dotace)
Záloha na stravné činí 680 Kč měsíčně

Mléko a ovoce do škol

Dlouhodobě jsme zapojeni do projektů “Školní mléko” a “Ovoce do škol”, čímž se snažíme přispět ke zdravé výživě dětí.