Školní jídelna

Odhlášení obědů

Odhlášení obědů je nutné nahlásit do školní jídelny do 7:30.
Tel. číslo: 792 303 020.

Jídelníček

Aktuální jídelníček naleznete na samostatné stránce.

Řád stravování

PDF

Platba za obědy

Č. účtu: 266939154/0300
Variabilní symbol dítěte uvádějte vždy do pole pro variabilní symbol VS (VS pro platbu bude vyvěšen v ZŠ).

Do zprávy pro příjemce napište:
Stravné ZŠ, příjmení dítěte a třídu.

Výše zálohy

Děti od 7 – 10 let – 26,- Kč
Záloha na stravné pro děti v ZŠ činí 520,- Kč měsíčně

Děti od 11 – 14 let – 28,-Kč
Záloha na stravné pro děti v ZŠ činí 560,- Kč měsíčně

Termín úhrady

Termín úhrady je nejpozději do 20. dne měsíce předcházejícího stravování (např. do 20.9. na říjen) !!! Je nutné tento termín dodržovat. Vyúčtování stravného se bude provádět v pololetí a na konci školního roku.

Způsob úhrady

Zálohy budou hrazeny bezhotovostně trvalým příkazem na účet MŠ.
Úhrady v hotovosti pouze v nejnutnějších případech u pí. hospodářky v budově MŠ tel.: 792 303 020.

Školní mléko a ovoce do škol

Dlouhodobě jsme zapojeni do projektů “Školní mléko” a “Ovoce do škol”, čímž se snažíme přispět ke zdravé výživě dětí.