Ochrana osobních údajů

Základní škola Jinočany, příspěvková organizace, Pražská 54, 252 25 Jinočany, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje, které vyžaduje zákon i údaje se souhlasem subjektu.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID grxmd7v, emailem na adrese info@skolajinocany.cz nebo poštou na adrese Základní škola Jinočany, Pražská 54, 252 25 Jinočany.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je:

Pavel Havránek
Hlavní 113, Ptice, 252 18 Úhonice
IČ: 690 44 635
Tel: 732 278 308
ID DS: 2v7awpy
Email: havranek@gdprgov.cz

GDPR
(nařízení EU 2016/679)

PDF

Informace o zpracovaní osobních údajů

PDF