Základní škola Jinočany

Organizace školního roku 2023/2024

Kdy budou další prázdniny? A kdy se rozdává vysvědčení? To se dozvíte v “Organizaci školního roku 2023/2024”.

Plán akcí

Každý měsíc pořádáme pro své žáky vzdělávací i zábavné akce. Sledujte aktuální harmonogram.

Jídelníček

Jídelníček naleznete na webu strava.cz. Pokud se jídelníček nezobrazí, zadejte kód jídelny 10990.

Projekty

Naše škola je zapojena do několika projektů, které mají za cíl podpořit výchovu a vzdělání dětí.

Poradna

Poradna zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb.

Školská rada

Školská rada je součástí správy školy. Jejími členy jsou zástupci zřizovatele, pedagogů a rodičů.

Školní časopis

Časopis tvoří naši žáci. Vychází jednou za dva měsíce. Prohlédněte si již vydaná čísla.

Fotogalerie z akcí naší školy