Schůzky s rodiči budoucích prvňáčků – 26. 6. 2024

Schůzky s rodiči budoucích prvňáčků – 26. 6. 2024

Vážení rodiče,

budou otevřeny  2 první třídy. Žáci se budou učit podle školního vzdělávacího programu “Naše škola”: v první třídě mají žáci týdně 21 hodin: ČJ – 9, M – 4, PRV – 2, HD V – 2, TV – 2, Pč a Vv – po 1 hod. Žáci jsou stále ve své kmenové třídě, pouze na TV přecházíme do místní nové haly v sokolovně.

Rozvrh hodin bude vyvěšen na webu poslední týden v srpnu, dále jej budou mít žáci nalepený v notýsku, je potřeba neustále sledovat webové stránky školy a notýsek, kde najdete veškeré informace. Notýsek slouží na známky, razítka – zpočátku místo známek (1 – 2 měsíce), dále zde budete mít informaci o organizaci školního roku – což jsou prázdniny, je tu omluvný list, kam zapisujete důvod absence žáka – rodinné důvody nejsou důvody nepřítomnosti žáka ve škole, pokud budete mít v úmyslu vzít své dítko na dovolenou, hory, stáhnete si z webu žádost nebo si ji vyzvednete ve škole, vyplníte ji a předáte škole, důležité je, že se tím zavazujete s dítkem dohnat zameškanou látku. Notýsek je potřeba každý týden podepisovat – je to zpětná vazba pro vyučující, aby věděli, že se o dítě zajímáte.

Je potřeba: s dětmi mluvit, zpívat, číst s porozuměním, běhat, házet o zeď s míčem – přibývá neobratných dětí, jít přes pozitivní motivaci!!!

CHYBA JE KAMARÁD, ZKUŠENOST, JE TO MOJE CHYBA, ZKUSIT SE JÍ VYVAROVAT

Základem je vztah založený na důvěře a respektování přirozené autority pedagoga.

Pracuje- li dítě pod kontrolou, jsou jeho výsledky mnohem lepší. Dospělý za dítě musí držet hranice!!

Co se týče družiny: na škole budeme mít 5 oddělení družiny, ranní družina je k dispozici od 6,45 hod do 7,45 h., poté žáci odchází do své třídy, odpolední družina je vám k dispozici PO – PÁ do 17,00h. Úplata za ŠD činí 450,-Kč měsíčně. Pouze ranní družina 90,-Kč.

Přihláška do družiny:

Příchod do školy je potřeba přizpůsobit začátku vyučování, děti přivést nejpozději do 7,50hod., než se převléknou a dojdou do třídy – zvoní. Pokud přijdete pozdě, vystavujete dítě stresu, kdy nebude pochváleno za narušování výuky a ostatní děti se mu budou posmívat, nehledě na to, že neplníte povinnosti školního řádu.

Své věci budou mít děti na věšáku ve skříňce v šatně školy, kudy přichází do školy. Pořiďte dětem nejlépe látkový sáček na TV: pevná neklouzavá zavazovací obuv, tepláky, kraťasy, triko a dostatek pití v tento den. Při přecházení z budovy do budovy se jim můžou věci sypat ven. Do budovy školy pořiďte dětem pevné přezůvky.

Stravování: probíhá zde v budově školy, strava je dovážena z Mateřské školy Jinočany, děti mají výběr ze dvou jídel, čipy budou k zakoupení u paní Klímově v MŠ na základě vyplněné přihlášky.

Svačiny: žáci svačí po 1. vyučovací hodině, jelikož spousta dětí ráno nesnídá, v tašce mají pro potřebu pití, svačinu je třeba dát tak velkou, aby měly děti ještě možnost svačit odpoledne ve školní družině.

Kroužky: nabídka kroužků bude vyvěšena v první polovině září, činnost zahajují kroužky v měsíci – říjen.

První týden školního roku:

  • Pondělí 2. 9. 24 – slavnostní zahájení od 9,00h. – sraz před budovou nové školy – poté společně přejdeme k slavnostnímu uvítání prvňáčků do školní družiny. Po přivítání dětí zůstanou rodiče v družině, kde proběhnou úvodní schůzky ohledně organizace školní družiny, děti si odvedou vyučující do kmenových tříd k malému představení a seznámení.
  • ÚT:    2 vyuč. hod.
  • Stř:    3 vyuč. hod.
  • Od Čtv. 5.9. výuka: dle rozvrhu

Penál prvňáčka by měl obsahovat: tři tužky č. 2, barevné silnější pastelky – 6ks, lepidlo KORES, gumu, kvalitní dětské nůžky, pero NE!! – slavností událost – až řekne paní učitelka!!
Vyzkoušet si pero v prodejně (Pastelka- Smíchov- STABILO)

Veškeré pomůcky potřebné pro výuku zajišťuje škola (učebnice, pracovní sešity, písanky).

Adaptační pobyt prvňáčků ve škole (28.8. – 30. 8.)  v čase: 8,30 – 12,30 hod.– přihlašovat můžete již dnes na třídních schůzkách nebo v době prázdnin na webu školy ZDE

5.9. 2024 – fotografování třídy a jednotlivců – PROJEKT PRVŃÁČEK – Mladá fronta Dnes vyjde 11.10.2024 v páteční příloze pro Prahu a Středočeský kraj. Jsou to hezká tabla třídy a jednotlivci, je možnost fotografii vrátit.

V září se budou konat společné třídní schůzky ve třídě, kde bude oznámena nabídka kroužků a další organizační záležitosti.

Vedení školy