Recitační soutěž

Recitační soutěž

Ve čtvrtek 7. března se na naší škole pořádalo školní kolo v recitační soutěži. Tomu předcházela třídní kola, ze kterých byli vybráni nejlepší recitátoři.
Všichni se na tuto akci těšili a pilně nacvičovali. Střídali se klasičtí autoři jako K. J. Erben, Fr. Hrubín, Jaroslav Seifert, ale i současní, Jiří Žáček, Miloš Kratochvíl a mnoho dalších.
Porota to neměla lehké, vybrat ty nejlepší. A kteří to byli? Štěpán Stacha z 2. třídy, Emma Dvořáková a Laura Pokutová z 3. A, Monika Neuerová a Alicia Januš z 3. B, Aneta Strnadová ze 4. třídy, Kristina Skopová z 5. A, Jan Sládek a Aneta Fridrichová z 5. B. Zvláštní ocenění si zasloužila Sofie Šilhavá z 3. A, která recitovala vlastní tvorbu.
Všichni byli odměněni pěknými věcnými cenami. Čtyři z nich budou školu reprezentovat v okresním kole 7. března v Rudné. Držme jim palce, ať se jim na soutěži zadaří. Vždyť poezie je vytváření krásných vět a my jim rádi nasloucháme.