Recitační soutěž

Recitační soutěž

Uskuteční se dvoukolová:

1. kolo : třídní – do 24. února 2022
2. kolo: celoškolní – do 14. března 2022

Soutěž bude rozdělena do kategorií:

0. kategorie – I. třídy – zúčastni se všichni žáci – básničky minimálně na
12 řádků nebo 3 sloky,

1. kategorie – II. A III. třída – zúčastní se všichni žáci – básničky se 4 – 5 slokami nebo 20 – 25 řádků

2. kategorie – IV. A V. třída – zúčastní se všichni žáci – básničky v délce 5 – 6 slok nebo 25 – 30 řádků

3. kategorie – VI. a VII. třída – zúčastní se všichni žáci – básně v délce 6 – 7 slok nebo 30 – 35 řádků

4. kategorie – VIII. A IX. třída – zúčastní se všichni žáci – básně se 7 – 8 slokami nebo 35 – 40 řádků

Recitační vystoupení může trvat nejvýše 5 – 7 minut pro jeden text (poezii či prózu).

Z každé třídy budou vybráni 3 chlapci + 3 dívky do celoškolního kola, které se uskuteční do 14. března 2022. V porotě zasedne Hana Veselá za ZŠ, zástupce obce, zástupce knihovny.

Vítězové školního kola budou odměněni věcnými cenami.

Za uspořádání recitační soutěže odpovídají: Mgr. Milena Koreňová,
Mgr. Jaroslava Křenová