Pozor! Změna platby stravného

Pozor! Změna platby stravného

S platností od 1.2.2020 dochází ke změně platby stravného. Stravné je nutné platit zálohově. Rozhodně nelze platit stravné zpětně!!!

Do 5. února je nutné provést platbu za ÚNOR. A pak dále vždy do 20. dne v měsíci předem. Tzn. do 20.2. zaplatit na březen, do 20.3. zaplatit na duben, do 20.4. na květen atd. …

Vyúčtování bude probíhat jako dosud – 2x ročně (v pololetí a na konci školního roku). Číslo účtu, částky stravného, VS zůstávají beze změny.

Děkuji, hospodářka MŠ
Lucie Klímová