Platba za školní družinu

Platba za školní družinu

VYBÍRÁME PLATBU ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU ZA 1. POLOLETÍ
880,- Kč – celodenní (září – prosinec) – ranní družina v ceně
Ranní družinu mohou navštěvovat všichni žáci
1. – 4. ročníku, do max. počtu 30 žáků a je zpoplatněna částkou
200,- (září – prosinec) – částka je pro žáky, kteří navštěvují pouze ranní družinu
Platbu uhraďte na účet školy
Č.Ú – 182115334/0300 do zprávy zadejte – Jméno dítěte, družina
nebo hotově u paní hospodářky Veselé do 15. 9. 2020