Platba za školní družinu

Platba za školní družinu

VYBÍRÁME PLATBU ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU ZA 1. POLOLETÍ šk. roku 2021/2022
880,- Kč – celodenní (září – prosinec) – ranní družina v ceně
Ranní družina zpoplatněna částkou 50Kč měsíčně
200,- (září – prosinec) – částka je pro žáky, kteří navštěvují pouze ranní družinu
Platbu uhraďte na účet školy
Č.Ú – 182115334/0300 do zprávy zadejte – Jméno dítěte, družina
nebo hotově u paní hospodářky Veselé do 15. 9. 2021