Platba za školní družinu

Platba za školní družinu

PLATBA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU 2. pololetí školního roku 2023/2024

  • částka 250,- měsíčně – ranní + odpolední družina
    (leden–červen 1 500,- Kč)
  • ranní družina 50,- měsíčně (platba pro děti, které navštěvují pouze ranní družinu)
    (leden–červen 300,- Kč)

Platbu uhraďte na účet školy Č.Ú–182115334/0300
do zprávy zadejte – Jméno dítěte – družina do 15. 2. 2024