Plán akcí – leden 2021

Plán akcí – leden 2021

4.1. – Nástup k prezenční výuce – 1.a 2. ročník
Zahájena distanční výuka – 3. a 8. ročník

18. – 22. 1. – Pokud to epidemiologická situace dovolí, proběhnou konzultační třídní schůzky v jednotlivých třídách (informace budou včas upřesněny)

22.1. – Uzavření klasifikace a docházky za 1. pololetí školního roku 2020/2021

28.1. – Vydán výpis vysvědčení za 1. pol. školního roku

29.1. – Jednodenní pololetní prázdniny