Nová Rada školy

Nová Rada školy

Od 1. do 8. října proběhly volby do Rady školy z řad rodičů.

Nejvíce hlasů obdržel pan Josef Macák.

Nová Rada školy se poprvé sešla v pondělí 14. října 2019 v 16:00 h ve složení:

  • Za zřizovatele: Bc. Iva Jandová
  • Za pedagogy: PhDr. Irena Havlíková
  • Za rodiče: Josef Macák

Přejeme Radě školy hodně pracovního elánu a dobrá rozhodnutí ve volebním období.