Návštěva chemické laboratoře v ZŠ Rudná

Návštěva chemické laboratoře v ZŠ Rudná

Dne 17. června 2021 jsme s žáky 8. třídy navštívili chemickou laboratoř v ZŠ Rudná u Prahy.
Celkem se exkurze zúčastnilo 13 žáků a 2 vyučující.
Návštěvu jsme zahájili v 9 hod. Přivítala nás paní učitelka Mgr. Andrea Slepičková, která pro žáky připravila program, který
odpovídal probranému učivu pro 8. ročník.
Žáky seznámila s řádem chemické laboratoře a vysvětlila jim, jak se zde pracuje.
Téma:
1. Příprava jodidu měďnatého.
2. Práce s acidobazickými indikátory v roztocích kyselin, zásad, solí a pH.
3. Výroba vodíku elektrolýzou v pipetě.
4. Rozklad peroxidu vodíku pomocí katalyzátoru.
Ke každému tématu dostali žáci pracovní list, do kterého si zapisovali pracovní postup a řešení úloh.
Práce nám zabrala celkem 2 vyučovací hodiny – i s přestávkou.
Paní učitelka dětem vše pečlivě vysvětlila a u některých byla i nápomocna.
Vzhledem k tomu, že jsme byli odkázáni na autobus, poslední úlohu jsme bohužel nedokončili.
Žáci 8. ročníku byli touto exkurzí velice nadšeni.
Mgr. Jaroslava Křenová