Matematický klokan, jaro 2021

Matematický klokan, jaro 2021

V pátek 19.3.2021 se žáci naší školy zúčastnili celorepublikové soutěže, jež je koordinována na mezinárodní úrovni. Jejím předchůdcem byla obdobná soutěž pořádaná v Austrálii v 80. letech minulého století.

Celá soutěž je rozdělena do několika kategorií. Jednak se jedná o kategorie podle věku, dále podle počtu bystrých řešitelů a nakonec kategorie “pilný řešitel”. Soutěž proběhla navzdory distanční formě zadávání hladce a s bohatou účastí. Velmi dobře se k tomu postavili žáci druhých tříd, kteří o této soutěži slyšeli letos poprvé. Všechny úlohy řešili pilně, bystře a svědomitě. Je třeba také zmínit žáky vyšších ročníků. Zejména žáci 8. ročníku dosáhli velice zajímavých výsledků při pilném řešení jednotlivých úloh a vypracování úvahy.

Nahlédněte prosím níže na přehled výsledků v soutěži tříd. Bystrých řešitelů paradoxně s přibývajícím věkem ubývá. Tito řešitelé úlohy řeší svědomitě a většinu úloh vyřeší s jistotou správně. Nejbystřejšími řešiteli jsou v drtivé převaze žáci ze 2.B a za nimi žáci 5. třídy. Mnoho pilných řešitelů je naopak z 8. třídy a ze 2. ročníku. A na závěr nejúspěšnějšími řešiteli jsou žáci ze 3.B. Žáci 3. až 5. ročníku se soutěže zúčastnili téměř v plném počtu a zajistili si tak přední místo v žebříčku.

Všem zúčastněným blahopřejeme a těšíme se na vaši účast v další soutěži- tato soutěž bude cvičná a tréninková (určená pro žáky ZŠ Jinočany). Někteří žáci si již v této soutěži zajistili první body. Hlavním tématem bude řešení archivních úloh z Matematického klokana včetně vypracování úvahy. Další informace budou následovat v průběhu tohoto týdne na stránkách školy.