Volby do školské rady

Volby do školské rady

Ve čtvrtek 23. listopadu proběhnou na třídních schůzkách volby do školské rady. Rodiče budou vybírat jednoho ze tří navržených kandidátů. Při odchodu ze školy vhodí svůj hlas do připravené urny. Medailonky navržených kandidátů budou zveřejněny ve vstupních prostorách obou budov. Hlasovací lístky obdrží rodiče od TU na třídních schůzkách.

Co to školská rada je?
Je to orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.