Příspěvek rodičů

Příspěvek rodičů

PLATBA NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
500,- Kč
Platbu, prosíme, uhradit do 31. října 2023
na účet školy – Č.Ú. – 182115334/0300
Do zprávy zadejte – Jméno dítěte, třída – příspěvek rodičů
(Např. Karel Novák 1.B – příspěvek rodičů)