Plán akcí – listopad

Plán akcí – listopad

2. 11. – Matematická soutěž (MASO) – MFF UK, Praha (VYBRANÍ ŽÁCI)

7. 11. – 16.11. – Bobřík informatiky (kategorie MINI, BENJAMIN, KADET, JUNIOR)

10. 11. – Martinské putování (spolupráce – Obec Jinočany, MŠ a ZŠ Jinočany)
Od: 16,30 hod

14. 11. – Kouzelnické představení – sokolovna
Od: 10,00 hod
Cena: 50,-

16. 11. – Úřad práce – návštěva (9. tř.)

17. 11. – STÁTNÍ SVÁTEK

20. 11. – Pedagogická rada (1. čtvrtletí)

23. 11. – TŘÍDNÍ SCHŮZKY – 1.st. od 17,00 hod (mimo 1.B)
2.st. od 18,00 hod
Schola Pragensis – 8. a 9. tř.

24. 11. – NÁBOJ JUNIOR – matematicko – fyzikální soutěž – Gymnázium Ch. Dopplera, Praha (VYBRANÍ ŽÁCI)

27. 11. – Školní družina – divadelní představení – Betlém od 13,30 hod

30. 11. – Dějepisná olympiáda (školní kolo)