Testování na covid a postup při zjištění nákazy

Testování na covid a postup při zjištění nákazy

Screeningové antigenní testování na onemocnění covid-19 probíhá od 3. 1. do 16. 1. 2022 každé pondělí a čtvrtek, a to na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Nově se musí testovat i žáci očkovaní i po prodělaném covidu. Testují se také zaměstnanci školy. Pravidla testování jsou v přiloženém souboru.

Žák, jehož zákonní zástupci nebudou chtít nechat své dítě testovat, se bude moci prezenční výuky účastnit, ale za speciálních podmínek pro “netestované” nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (zvýšené použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, zákaz některých aktivit).

Postup testování:

 1. Žáci jsou až do vyhodnocení testů ve třídě v rouškách. Roušky sundají pouze na stěr z nosu.
 2. Neprůkazné testy se zopakují, je-li test opět neprůkazný, žák se považuje za pozitivního.
 3. Pozitivní žáci odchází do předem určené místnosti.
 4. Ihned jsou kontaktováni rodiče a informováni o pozitivním výsledku testu.
 5. Rodič si dítě musí vyzvednout ve škole co nejdříve. V žádném případě dítě nesmí odcházet ze školy samo.
 6. Škola zasílá seznam pozitivních výsledků Hygienické stanici hl. m. Prahy.
 7. Karanténa se na třídu v případě zjištění pozitivity žáka u screeningového testování nevztahuje.

Postup při zjištění nákazy mimo screeningové testování:

V případě, že rodiče sami kontaktují školu s informací, že žák je pozitivní:

 1. Třídní učitel informuje rodiče ostatních žáků o výskytu onemocnění ve třídě a doporučí nechat žáky doma.
 2. Škola poté posílá seznam kontaktů s telefonními čísly Hygienické stanici hl. m. Prahy, která nařizuje karanténu, určuje její délku a informuje přímo rodiče o opatřeních.
 3. Karanténou a izolací se rozumí opatření skrytá pod odkazem.
 4. Škola zavádí distanční výuku.
 5. Po ukončení karantény se žáci vracejí do školy.

Ve škole nadále platí všechna opatření daná MŠMT a MZdČR.