ŠvP Svor – návrat

ŠvP Svor – návrat

Návrat ze ŠvP Svor v Lužických horách:

Předpokládaný návrat dětí ze Svoru ve čtvrtek 1.6.2023
bude v čase 12,00 – 12,30 h ke škole v Pražské ulici.

Vedení školy