Platba za školní družinu

Platba za školní družinu

2. pololetí školního roku 2020/2021

1. a 2. ročník (leden–červen)
1320,- (220,-/měsíc)

Platbu uhraďte na účet školy do 15.2. 2021
Č.Ú–182115334/0300 do zprávy zadejte – Jméno dítěte, družina

Platba pro žáky ze 3. ročníků a ostatní žáky navštěvující ranní školní družinu bude upřesněna dle nástupu žáků do školy.

Celkové vyúčtování družiny za školní rok 2020/21 bude provedeno na konci června 2021