Organizace školního roku 2022/2023

Vyučování bude probíhat:

  • v 1.pololetí: od 1.září 2022 do 31. ledna 2023
  • ve 2.pololetí: od 1.února 2023 do 30. června 2023

Prázdniny a vysvědčení

  • Podzimní prázdniny: připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022
  • Vánoční prázdniny: pátek 23. prosince 2022 – pondělí 2. ledna 2023
  • Vysvědčení za 1. pololetí: bude vydáno v úterý 31. ledna. 2023
  • Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 3. února 2023
  • Jarní prázdniny: 13. únor – 19. únor 2023
  • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 6. duben 2023
  • Vysvědčení za 2. pololetí: bude vydáno v pátek 30. června 2023
  • Hlavní prázdniny: budou trvat od 1. července 2023 do 31.srpna 2023