Výuka od 4.1.2021

Výuka od 4.1.2021

Vážení rodiče, žáci,

od 4. ledna 2021 se zatím budou prezenčně vzdělávat pouze žáci 1. a 2. ročníků. Ostatní ročníky budou pokračovat v distanční výuce, která je kombinací online výuky pomocí programu DISCORD a samostatné práce, kterou naleznete na webových stránkách školy.
Pro prvňáčky a druháky je v provozu školní družina, nebude docházet ke slučování jednotlivých oddělení.
Dokument MŠMT naleznete zde: Provoz škol v době od 27.12. 2020 do 10.1.2021 sdělení MŠMT.
Pokud potřebujete pomoci s počítačovým vybavením pro online vysílání, jsme připraveni vám pomoci formou zapůjčením notebooků. S požadavky ohledně výpůjčky se obracejte na paní hospodářku Hanu Veselou (tel: 775582821)
Stravování – prvňáčkové a druháci mají zajištěno stravování ve školní jídelně za stejných podmínek jako před prázdninami
výdej pro distančně vzdělávané žáky – bude stále umožněn odběr stravy ze školní jídelny v budově MŠ vchod do kuchyně MŠ. Je potřeba včas nahlásit strávníky.

Vedení školy