Výstava Harryho Pottera ve Vídni

Výstava Harryho Pottera ve Vídni

V pátek 3.3.2023 se naše škola vydala na poznávací cestu do Vídně. Zájezd byl původně určen pro žáky II. stupně, ale pro veliký zájem jsme objednali druhý autobus. Mohli se tak výletu zúčastnit i žáci prvního stupně a dokonce i pár dětí ze sousední školy v Chrášťanech. Ačkoliv sraz před školou byl už v 5:15, všichni účastníci se dostavili včas. Cesta po dálnici na hraniční přechod v Hatích ubíhala rychle a před 10.hod. jsem vjížděli do rakouské metropole.

Naše první zastávka byla ve vídeňském METAStadtu, kde právě probíhá interaktivní výstava nejznámějšího studenta čar a kouzel – Harryho Pottera. Tento mladý čaroděj inspiruje fanoušky po celém světě. Není divu, že sedm knih a osm filmů, které vyprávějí o jeho dobrodružství, jsou celosvětovými kasovními trháky. Po výstavě, která ohromila i dospělou část naší výpravy, jsme poobědvali a nabrali síly na další zážitky. Díky slunnému a teplému počasí jsme tento čas strávili venku v areálu výstaviště.

Po cestě autobusem do historického centra Vídně jsme si pustili dokument o nejdůležitějších místech Vídně, která stojí za vidění. Oba autobusy nás vysadily kousek od sochy Marie Terezie, kde jsme se rozdělily na skupinu starších a mladších žáků. Obě skupiny měly komentovanou prohlídku centrem Vídně. Pro starší žáky byla připravena trasa delší s většími rozchody na občerstvení. Skupina mladších účastníků vyrazila s paní průvodkyní do centra kolem Vídeňské státní opery, rušnou ulicí Graben až ke katedrále sv. Štěpána, kde měli asi hodinový rozchod. Skupina paní učitelky Žákové se dala opačným směrem přes Hofburg (kde probíhala výstava korunovačních klenotů, jejíž součástí bylo i žezlo patřící k svatováclavské koruně). Dále šli rušnou ulici plnou obchodů a restaurací zvanou Graben k dominantě této metropole, již zmiňované katedrále sv. Štěpána. Odtud kolem hotelu Sacher, Státní opery došli k neobaroknímu pomníku Wolfganga Amadea Mozarta. Pokračovali k budově rakouského parlamentu v ulici Ringstrasse a poslední zastávkou byla vídeňská radnice, kde děti nejvíce zaujalo obrovské kluziště. Tato ledová plocha na ploše 8500m čtverečních zaručuje zábavu pro malé i velké. Pro nás všechny to byla veliká podívaná a s večerním osvětlením nám připomínala vánoční atmosféru.

Kolem 6 hodiny se obě naše skupiny v plném počtu potkaly u přírodovědného muzea. Tam už na nás čekaly naše autobusy. Příjemně unaveni jsme nastoupili a ještě v tichosti jsme se loučili s tímto krásným městem ležícím na Dunaji. Únava brzy opadla a děti se začaly probírat k životu. Naštěstí naši řidiči byli velmi odolní a tolerantní a
cesta zpět do Jinočan ubíhala rychle. Návrat ke škole byl v půl jedenácté a všichni účastníci zájezdu se rozešli s úsměvem na tváři, což bylo pro mě největší odměnou.

Organizátorka zájezdu Veronika Žáková