Vydávání vysvědčení a konec školního roku

Vydávání vysvědčení a konec školního roku

Vážení rodiče,
konec školního roku je 30.6.2020.

Vydávání vysvědčení a konec školního roku:

1. stupeň v úterý 30.6. bude vydáno vysvědčení žákům, kteří jsou aktuálně zapsáni ve výukových skupinách pedagogickým pracovníkem, který zajišťuje prezenční výuku. Děti odchází po 1. vyuč. hodině domů.

2. stupeň 6. a 7. ročník vydání vysvědčení a ukončení školního roku v úterý 30.6. první vyuč. hodinu. Pokud se do skupin 6.- 7. ročníku chce na poslední den některý žák, který zatím do školy nechodí, zapsat, je třeba oznámit zájem třídnímu učiteli předem a při vstupu do školy odevzdat prohlášení o bezinfekčnosti.

Vysvědčení žáků, kteří do školy nechodí, si mohou jejich zákonní zástupci vyzvednout u hospodářky (ředitelky) školy v úterý 30.6. (10:00-12:00hod), dále do pátku 3.7. ve stejný čas.
Vedení školy