Ukázkové hodiny fyziky

Ukázkové hodiny fyziky

Ve středu 16. února a ve čtvrtek 17. února se zúčastnili žáci čtvrtého, pátého a šestého ročníku ukázkové hodiny fyziky, jejíž smysl byl motivovat a zaujmout žáky pro studium přírodovědných předmětů budoucích vyšších ročníků. Po krátkém úvodu proběhla diskuse o oblastech běžného života, v němž se setkáváme s fyzikálními jevy. Příkladem takové oblasti je naše lidské tělo, které je úžasné a fascinující. Proč vidíme? Proč slyšíme? Proč cítíme bolest? Jak se pohybujeme? Žáci určovali bez použití váhy, které z nabízených plastových zrníček je nejtěžší a které nejlehčí. Druhým příkladem nepostradatelnosti fyziky v našem každodenním životě je elektrická energie, se kterou se potkáváme od svítání po usínání. Žáci pozorovali síly, kterými se přitahují dva magnety. Tyto síly mohou být použity při konstrukci elektromotoru, který pohání různá zařízení u nás doma, či venku na ulici.

Jonáš Ehrlich