ŠVP Svor

ŠVP Svor

Milí rodiče, dnes jsme se celé dopoledne pilně učili: začali jsme fyzikou – u jezírka s přítokem jsme zkoumali vlastnosti kapalin, proudění vody a obtékání překážek. Následoval tělocvik – běh do kopce a chůze po kladině. Na hoře Klíč jsme začali českým jazykem – přečetli jsme si pověst vztahující se k tomuto místu: O loupeživém rytíři a statečné dívce. Poté jsme při zeměpisu probírali orientaci na mapě. Přírodopis jsme spojili s matematikou, když jsme při pozorování živočichů zde žijících počítali končetiny mnohonožek a dalších bezobratlých. Poslední byla hodina výtvarné výchovy – kresba tužkou v přírodě. Po náročném dopoledni nás čekal výborný oběd. Moc vás zdravíme, myslíme na vás.