ŠVP Svor – neděle

ŠVP Svor – neděle

Dnešní nabitý den končí velkou diskotékou. Zvuky, zpěv, barvy, světýlka, jásot, křepčení. Trsáme, skáčeme. Předtím bylo vyhlášení společné celotáborové hry. Vyzkoušeli jsme si minigolf a někteří ještě aquazorbing – velkou průhlednou bublinu na vodě. Jsou slyšet hlasy, že se děti ani nechtějí už za dva dny vracet domů, ale chtěly by tu být dál. Máme radost, nestrádáme! Neučilo se, jen hrálo…