Spolupráce s MŠ

Spolupráce s MŠ

V úterý 15. června nás ve škole navštívili budoucí prvňáčci. Společně si prošli a prohlédli školní budovu. Paní ředitelka je uvítala i v ředitelně.
Předškoláci se pak rozdělili do pracovních skupinek. Chvíli tiše pozorovali školní vyučování ve vybraných třídách, potom předvedli své znalosti a dovednosti nám. Budoucí prvňáčci byli moc šikovní. Domů odcházeli plní zážitků a v ruce si nesli i malý dáreček. Těšíme se na ně!