Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků. Naše setkání se uskuteční

ve středu dne 26.6.2024 v 17,00hod. v jídelně nové budoby základní školy.

Dozvíte se zde vše potřebné pro přípravu pomůcek a vybavení Vašeho dítěte do první třídy a zprávy o organizaci prvních zářijových dní. Povíme si, co všechno Vaše děti čeká, zodpovíme na Vaše případné otázky, domluvíme se, jak a z čeho se budou Vaše děti od září vyučovat.

Zároveň bude rozdáváno rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte k povinné školní docházce.

I.Šreplová, řed.školy