Sběr papíru, baterií a tonerů

Sběr papíru, baterií a tonerů

Od nového školního roku budeme opět sbírat:

  • starý papír – svázané balíky novin, časopisů, kartonu, letáků, krabic, lepenky atd.
  • vybité baterie – všechny typy z domácností (netekoucí, nelepkavé), ne autobaterie, ne průmyslové
  • prázdné tonery – zabalené do sáčku nebo novin, ne válcovité

Odvoz bude probíhat 2x ročně (podzim a jaro). Děkujeme za pomoc při recyklohraní.