Recyklohraní

Recyklohraní

Mamutí dopad mobilních telefonů na životní prostředí

Proměňme se v LOVCE A SBĚRAČE a ve svém okolí posbírejme a „ulovme“ vysloužilé mobilní telefony, které se nejčastěji nachází v pravěké jeskyni zvané šuplík, a odnesme je do školy

Mobilní telefony se řadí mezi výrobky, jejichž materiálová a energetická stopa patří k nejvyšším
  • Dnes už téměř každý člověk v Česku vlastní mobilní telefon.
  • Lidé mobilní telefony obměňují ve velmi krátkých intervalech (2 až 3 roky) a tím vzniká velké množství nevyužitých mobilů, které často končí v šuplíku.
  • Odhadujeme, že se v českých domácnostech takto bez užitku nachází 10 až 15 miliónů mobilů.
  • Mobily obsahují cenné suroviny, například drahé kovy, jako zlato a stříbro, kovy důležité pro high-tech průmysl, jako indium a tantal, nebo vzácné zeminy, jako cer nebo neodym.
  • Chceme-li zmírnit dopady na životní prostředí, existují dvě možnosti: První je menší spotřeba (např. kvůli delší životnosti), druhou maximální recyklace
  • Důležité je uvědomění, že moje činy mají důsledky. Nejen pro mě a moje prostředí, ale i pro ostatní. Můžu něco udělat, aby byl svět o něco lepší?
Ekologický batoh mobilního telefonu

Dle jedné ze studií z roku 2015 ekologický batoh tlačítkového mobilního telefonu o hmotnosti 80 gramů představuje 75,3 kg = na výrobu 1 malého mobilu muselo být spotřebováno 75,3 kg materiálů, což je téměř 1000krát více, než činí samotná hmotnost telefonu.

Současný mobilní telefon (smartphone) je těžší než tlačítkový a dle velikosti váží okolo 100–200 g. • Hmotnost 1 mobilu = 100 g (tzn. 0,1 kg)

  • Ekologický batoh 1 mobilu = 100 kg skrytých materiálových toků

Pro srovnání – ekologický batoh na výrobu 1 l mléka je 3,41 kg surovin a 4,42 l vody

Materiálová stopa mobilního telefonu versus mamuti a bizoni

Vycházíme z následujících hodnot:

  • Ekologický batoh 1 mobilu (smartphonu) o průměrné hmotnosti 100 g je 100 kg surovin.
  • 1 bizon v průměru váží 800 kg, tzn. hmotnosti 1 bizona odpovídá materiálová spotřeba vynaložená na výrobu 8 telefonů.
  • 1 mamut vážil v průměru 7 tun, tzn. hmotnosti 1 mamuta by odpovídala materiálová spotřeba vynaložená na výrobu 70 mobilů.

K jejich výrobě by byla též zapotřebí energie – zhruba 10 GJ. To je obrovské množství.

S využitím tabulky níže si tuto energii převeďte na energii, kterou pravěcí lidé získali ulovením mamuta nebo bizona a na kolik dní jim jako potrava vystačil.

Příklady energetické spotřeby: Pozn.: hodnoty jsou zaokrouhleny

množstvíjednotka
Denní energetický příjem aktivního člověka10MJ
Množství získané energie z 1 kg tuku40MJ
Množství energie z tuku (ulovený bizon)2000MJ
Množství energie z tuku (ulovený mamut)20 000MJ
Skrytá energie v mobilu1000MJ

Recyklace má smysl

Jak už bylo výše popsáno, na výrobu 1 kg mobilů (tzn. cca 10 ks) je zapotřebí zhruba 10 GJ energie (tedy 10 000 MJ).

Recyklace mobilních telefonů významně šetří energii

A HLAVNĚ NAŠI ZEMI!!!!!!!!!!!!!!!!

PŘINES DO ŠKOLY MOBILNÍ TELEFON, KTERÝ JIŽ NIKDO NEPOUŽÍVÁ DO KONCE BŘEZNA

 Ještě důležitější z pohledu úspor energie je prodlužování životnosti mobilního telefonu =

=mobil nechám opravit, daruji svým blízkým, recykluji

 Angličtina k tomu má pravidlo šesti R:

Rethink → Refuse → Reduce → Reuse → Repair → Recycle
=
Přehodnotit → Nechtít→ Omezit→ Znovu použít → Opravit → Recyklovat