Příspěvek rodičů

Příspěvek rodičů

Platba na školní rok 2020/2021

  • 500,- Kč
  • Platbu, prosíme uhradit do 30. září 2020
  • na účet školy – Č.Ú–182115334/0300
  • Do zprávy zadejte – Jméno dítěte, třída – příspěvek rodičů
    (Např. Karel Novák 1.B – příspěvek rodičů)