PŘÍSPĚVEK RODIČŮ

PŘÍSPĚVEK RODIČŮ

PLATBA NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
500,- Kč
Platbu prosíme uhradit do 15.října 2021
na účet školy – Č.Ú. – 182115334/0300
Do zprávy zadejte – Jméno dítěte, třída – příspěvek rodičů
(Např. Karel Novák 1.B – příspěvek rodičů)