Přihlášky na víceletá gymnázia

Přihlášky na víceletá gymnázia

Vážení zákonní zástupci,

vzhledem k současné situaci Vám podávám pár informací o přijímacím řízení na víceletá gymnázia ve školním roce 2020/2021.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky:
Šesti a osmiletá gymnázia:
1. řádný termín – 14.4.
2. řádný termín – 15.4.

1. Náhradní termín – 12.5.
2. Náhradní termín – 13.5.

Přihláška: do přihlášky doplňte adresu střední školy, kód a obor vzdělávání, všechny potřebné podpisy (žáka a zákonného zástupce) a datum vyplnění přihlášky. Pořadí zvolených škol musí být na obou přihláškách stejné. Některé školy vyžadují lékařské potvrzení.
Zápisový lístek: zákonní zástupci žáků 5. a 7. ročníku obdrží zápisový lístek až po přijetí žáka na víceleté gymnázium.

Iva Šreplová, řed. školy