Poděkování za vánoční dárky

Poděkování za vánoční dárky

Děkujeme za zakoupení vánočních výrobků, které žáci vyráběli společně s vyučujícími na vánočních dílnách.

Poděkování patří také:

  • rodičům Michala Sekery za mikulášské dárečky pro všechny žáky školy
  • jinočanským hasičům za mikulášskou nadílku
  • panu Mrázkovi za úzkou spolupráci se školou, zvláště s vybavením zahradního domku