Platba za školní družinu

Platba za školní družinu

VYBÍRÁME PLATBU ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU ZA 2. POLOLETÍ

1320,- Kč – celodenní (leden–červen) – ranní družina v ceně

300,- (leden–červen) – částka je pro žáky, kteří navštěvují pouze ranní družinu

Platbu uhraďte na účet školy
Č.Ú. – 182115334/0300 do zprávy zadejte – Jméno dítěte, družina
nebo hotově u paní hospodářky Veselé do 30. 1. 2022