Plán akcí – duben 2022

Plán akcí – duben 2022

1. 4. – Noc s Andersenem – Kocour Mikeš – spolupráce s knihovnou

9. 4. – 2. Školní ples

14. 4. – Velikonoční prázdniny

15. 4. a 18.4. – Státní svátek

21. 4. – Třídní schůzky od 17,00h

25. 4. – Dřevíčková dílnička (naučný program)
1.A, 1.B, 3.A, 3.B, 4.B
Cena: 120,-Kč

26. 4. – Zápis do 1.třídy – od 13,30h – 17,00h
Filmové představení (Sokolovna) – cena 60,-Kč

27. 4. – Filmové představení (Sokolovna) – cena 60,-Kč
Sběr papíru, kartonu

28. 4. – Minifotbal v ZŠ Rudná