Plán akcí – červen

Plán akcí – červen

1. 6. – Návrat ze ŠvP – Svor

2. 6. – Návrat ze ŠvP – Volary, Janov nad Nisou

5. 6. – Fotografování – od 8,00 hod

6. 6. – Den dětí – 9,00 – 13,00 hod, (průběžné sportování)
spolupráce s Obcí + FK Jinočany

8. 6. – Třídní schůzky – konzultace
časové rozvržení dle plánu jednotlivých tříd

9. 6. – Plavání – 3.tř.

12. 6. – Třídní schůzky 1.tř. – od 17,00 hod (společné)

12. 6. – Obhajoby prací – 9.tř., čas: 13,00-17,00hod

16. 6. – Plavání – 3.tř.

19. 6. – Pedagogická rada od 14,15 hod

22. 6. – Zahradní slavnost + rozlučka s deváťáky,
vystoupení žáků školy (jarmark, občerstvení zajištěno)
od 17,00 hod

23. 6. – Plavání – 3. tř.
– Uzavření klasifikace a docházky za 2. pol. škol. roku

26. 6. – Polsko – Energylandie

27. 6. – Odevzdávání učebnic, úklid tříd, rozdávání výkresů
– Schůzka rodičů budoucích prvňáčků od 17,00h
(v nové budově školy – jídelna)

30. 6. – Vydání vysvědčení 8,00 – 8,45 hod

Příjemné prožití prázdnin přejí učitelé a zaměstnanci školy.