Plán akcí – červen

Plán akcí – červen

1. 6. – Den dětí – od 14,00 hod u Mirešáku

3. 6. – Plavání – 3.A+3.B

4. 6. – Výlet do Techmánie – 3.A+3.B, 5.A

6. 6. – Plavání – 3.B
– Návrat ze ŠvP – Svor

7. 6. – Kino na kolečkách (hrazeno ze školního plesu)

10. 6. – Plavání – 3.A+3.B
– Fotografování tříd a jednotlivců (mimo 1. a 3. tříd)
– Konzultace – dle rozpisu jednotlivých tříd (třídní schůzky)

11. 6. – Fotografování tříd a jednotlivců – 1. a 3. třídy

13. 6. – Environmentální program – Mláďata
– Plavání – 3.B

17. 6. – Plavání – 3.A+3.B

19. 6. – Pedagogická rada

20. 6. – Plavání – 3.B
– Obhajoby prací – žáci 9.tř.

24. 6. – Plavání – 3.A+3.B

25. 6. – Zahradní slavnost + rozlučka s deváťáky,
vystoupení žáků školy (jarmark, malé občerstvení)
od 17,00 hod

26. 6. – Protidrogový program
-Odevzdávání učebnic, úklid tříd, rozdávání výkresů

27. 6. – Plavání – 3.B

28. 6. – Vydání vysvědčení 8,00 – 8,45 hod

Příjemné prožití prázdnin přejí učitelé a zaměstnanci školy.