Organizace školního roku 2019/2020

Organizace školního roku 2019/2020

Vyučování bude probíhat:

  • v 1.pololetí: od 2.září 2019 do 31.ledna 2020
  • ve 2.pololetí: od 1.února 2020 do 30.června 2020

Prázdniny a vysvědčení:

  • Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30.října 2019
  • Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2019–3.1.2020
  • Vysvědčení za 1. pololetí bude vydáno ve čtvrtek 30.1.2020
  • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31.ledna 2020
  • Jarní prázdniny v délce 1 týdne připadnou na 2.březen – 8.březen 2020
  • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9.4.2020
  • Vysvědčení za 2.pololetí bude vydáno v úterý 30.6.2020
  • Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2020 do 31.srpna 2020