Olympijský týden

Olympijský týden

„První pololetí je za námi. Pátek 20. ledna byl pro každého z nás jeden z důležitých termínů tohoto školního roku. Pro někoho představoval konec námahy, stresu a úporné dřiny. Jiní považují tento termín díky své píli a odhodlání za pouhou formalitu a těší se na slavnostní předání důležitého dokumentu obsahující zhodnocení aktuálního pololetí.“

Nyní žáci začali s čistým štítem práci na nové pololetí. V přechodném období mezi uzávěrkou klasifikace a jarními prázdninami mnozí žáci projevili zájem a zúčastnili se v olympijském týdnu několika soutěží. Účast byla vskutku pozoruhodná. Největší zájem vzbudily mladé soutěže a moderní trendy v jejich organizaci. Letos měla premiéru na základních školách Soutěž Finanční gramotnost. V okresním kole reprezentovaly naši školu dva týmy po třech žácích, jeden z druhého stupně a druhý z prvního stupně. Oba týmy předvedly excelentní výkon, přičemž ten z prvního stupně postupuje dál do krajského kola. Tito žáci byli nejrychlejší s minimálním počtem chyb. Gratulujeme!

Dále proběhl druhý ročník Ekonomické olympiády a velice zajímavých výsledků dosáhli žáci v Zeměpisné olympiádě. Letos to je již pětadvacátý ročník této geografické soutěže. Velké gratulace patří žákům z šesté a páté třídy. Ti měli téměř celý test správně a spolu s dalšími žáky postupují do okresního kola, které se uskutečnilo ve středu 22. 2. 2023 na Gymnázium Hostivice. Všem účastníkům 

držíme palce! Tito žáci mohou pokračovat dál a zúčastnit se také soutěže o nejlepší mapu na libovolné geografické téma, termín odevzdání je stanoven na konec března.
O staré tradiční soutěže s pestrou historií již takový zájem není. Jedním z příkladů je sedmapadesátý ročník Biologické olympiády, v níž se stěží stalo pár žáků úspěšnými řešiteli. O chemickou olympiádu v tomto roce neprojevil zájem jediný žák. Dalším příkladem je fyzikální olympiáda, která proběhne pro žáky 7. ročníku nyní v únoru a březnu. Vítáni jsou také žáci talentovaní a motivovaní z nižších ročníků.

Na závěr bych se rád zastavil u nejstarší soutěže – Matematická olympiáda. Letos se již jedná o dvaasedmdesátý ročník. To je pozoruhodné číslo a také o 10 let více než u našich západních sousedů. Zúčastnil se někdo z Vašeho okruhu známých a blízkých některého z prvních 50 ročníků? První ročník se konal již v roce 1951! Podělte se s námi s Vašimi dojmy, zkušenostmi a zadáním úloh! Pište na ehrlich@skolajinocany.cz.

Soutěže jsou otevřené všem žákům, ne jen těm, kteří mají na vysvědčení jedničky. Každý žák může být v některé ze soutěží či olympiádě úspěšný, reprezentovat svou školu a díky své účasti se nadchnout pro určitou činnost a v té vytrvat. Kromě nabytých vědomostí se počítají vytříbené schopnosti logicky uvažovat a natrénované dovednosti. Ty však nelze pilovat jen osamocenou prací doma před počítačem. Pokud něčemu nerozumím, ihned se zeptám některého z rodičů, či učitelů. Schopnost logicky uvažovat je mimo jiné prověřována u přijímacích zkoušek na SŠ jak z matematiky, tak českého jazyka. Tyto schopnosti mohou žáci získat přípravou například na fyzikální, astronomickou, či zeměpisnou olympiádu. Při řešení jednotlivých úloh žáci spolupracují, komunikují, pracují s textem, daty, tabulkami, grafy, mapami, pozorují přírodní jevy, experimentují, vytvářejí počítačové simulace, konstruují, kutí a prezentují své myšlenky a závěry. Každý žák si zde může najít své místo a pro něco se nadchnout.