Ohlédnutí za akcemi z pera dětí z osmé třídy

Ohlédnutí za akcemi z pera dětí z osmé třídy

Nastal čas, abychom otevřeli dveře školy veřejnosti.

Přemýšleli jsme, jak a kdy bychom mohli budoucí i současné žáky s rodiči pozvat do školy na Den otevřených dveří. A protože se blíží přijímací řízení na střední školy a zápisy do školy, vybrali jsme termín úterý 29. března 2022.

Všichni návštěvníci si mohli prohlédnout novou budovu, kde paní učitelky z 1. tříd připravily pro budoucí prvňáčky pěkné dílničky a protože by vše samy nezvládly, pomáhaly statečně dívky z 5. třídy. Dále, v areálu v Pražské ulici, bylo možné navštívit dvě nové odborné učebny. Obě byly dostavěny a dovybaveny na podzim loňského roku. Jedna je využívána jako cvičná kuchyně a druhá jako dílny. Dívky z osmé třídy nachystaly občerstvení, napekly buchty, koblížky, perník a připravily jednohubky a chlebíčky. V dílnách si každý mohl vyzkoušet malování na dřevo, zatloukání hřebíků, vyrobit si dřevěného ježka, výrobu květin z krepového papíru a svou fantazii při tvoření z keramické hlíny. V odborné učebně chemie a fyziky, se mohli návštěvníci seznámit s 3D tiskárnou, tonometrem na měření krevního tlaku a chemickými pokusy, prohlédnout si vznikající větrnou elektrárnu.

V 1. patře staré budovy si mohli zájemci naprogramovat robovčely a naučit je mluvit. Ve vedlejší třídě, u šesťáků, probíhalo promítání záběrů ze stavby odborných učeben, od příjezdu jeřábu, přes umístění mezi kaštany až k zateplení budovy a nátěrem fasády.

Ve 2. patře nám firma Calliditas představila virtuální realitu, zde bylo opravdu zvědavců mnoho. Brýle a přenesení se do jiného světa se všem moc zamlouvalo. Ocitli jsme se na vysněných místech a snažili se uchopit virtuální předměty. Byla to velká legrace.

Zároveň si návštěvníci mohli prohlédnout všechny třídy, které byly pěkně vyzdobené.

Den otevřených dveří se velice povedl a doufáme, že se bude opakovat příští rok.

Žáci ZŠ

Další články žáků: