Matematický klokan – cvičná soutěž

Matematický klokan – cvičná soutěž

V následující soutěži máte možnost si procvičit typy úloh, které se vyskytují v soutěži Matematický klokan. Získané dovednosti ale jistě také využijete při řešení nejrůznějších úkolů během dalšího studia nejen na základní škole. Při řešení těchto úloh je třeba být velice pozorný, všímavý a trpělivě postupovat krok za krokem. Každé slovo v zadání má svůj smysl.

Na začátku si založte desky, do kterých si budete zakládat vypracované úlohy. Ty mohou být ve formě rychlovazače, či papírové. Dále si připravte čisté papíry bez linek s natisknutou hlavičkou. Vhodné je využít recyklované papíry ze starého sešitu. Při odevzdání první úlohy, uveďte prosím v hlavičce emailovou adresu, na kterou chcete obdržet opravené práce a průběžné výsledky. Vzor protokolu a hlavičky najdete zde: https://t1p.de/MatKlokan-protokol 

Dále si vyberte z následující tabulky jedno zadání podle ročníku soutěže a kategorie.

Při výběru zadání můžete zvolit různé způsoby řešení:

1. řádkový

Vyberu si ročník 2004 a začnu řešit úlohy od nejlehčích až po ty nejobtížnější. Výhoda této strategie je, že úlohy v jednotlivých kategorií jsou často velmi podobné s tím rozdílem, že úlohy ve vyšších kategorií bývají nějak rozšířené – při řešení je třeba vzít v úvahu více proměnných. Tento způsob doporučuji pro bystré, pilné a zdatnější řešitele bez ohledu na věk.

2. sloupcový

Tento způsob řešení je zcela prostý. Začnu nejlehčí kategorií (napříč ročníky) a až si budu jist mými výsledky, postoupím do druhé kategorie. Tento způsob řešení je vhodný pro méně zdatné žáky.

Zvolené zadání si jednoduše otevřete v okně webového prohlížeče kliknutím na příslušný hypertextový odkaz.

KategorieCvrčekKlokánekBenjaminKadetJuniorStudent
Ročník2+34+56+78+910+1112+13
2004xodkazodkazodkazodkazodkaz
2005xodkazodkazodkazodkazodkaz
2006odkazodkazodkazodkazodkazodkaz
2007odkazodkazodkazodkazodkazodkaz
2008odkazodkazodkazodkazodkazodkaz
2009odkazodkazodkazodkazodkazodkaz
2010odkazodkazodkazodkazodkazodkaz
2011odkazodkazodkazodkazodkazodkaz
2012odkazodkazodkazodkazodkazodkaz
2013odkazodkazodkazodkazodkazodkaz
2014odkazodkazodkazodkazodkazodkaz
2015odkazodkazodkazodkazodkazodkaz
2016odkazodkazodkazodkazodkazodkaz
2017odkazodkazodkazodkazodkazodkaz
2018odkazodkazodkazodkazodkazodkaz
2019odkazodkazodkazodkazodkazodkaz
2020odkazodkazodkazodkazodkazodkaz
2021odkazodkazodkazodkazodkazodkaz

Zdroj: Sborníky z jednotlivých ročníků (viz https://www.matematickyklokan.net/)

U každé úlohy zpracujete postup řešení, tzv. úvahu. Zadané úlohy mají vždy triviální řešení – právě jedno. Taková úvaha v matematice je složena z obrázku (náčrtku), slovního popisu a výpočtu. Slovní popis uvádějte i v případě, že se vám daná úloha zdá velmi primitivní. Zde se můžete podívat na vzor úvahy: https://t1p.de/MatKlokan-vzor

Odevzdání bude probíhat prostřednictvím odevzdávací systému na principu drag & drop, tj. přesun souboru levým tlačítkem myši.

1. Naskenovat vypracované úlohy jednoho zadání a uložit ve formátu PDF. Soubor pojmenujte MatKlokan-XxxxxY-Kategorie-ročník (Xxxxx – křestní jméno, Y – první písmeno z příjmení)

Na výrobu PDF souborů přímo v mobilním telefonu využijte aplikaci ClearScanner (https://play.google.com/…ner). Při práci na PC je naopak velmi užitečný nástroj PDF24 (https://tools.pdf24.org/cs/creator).

2. Soubor nahrajte do odevzdávacího systému zde: https://t1p.de/MatKlokan

3. Na emailovou adresu, kterou jste uvedli v hlavičce protokolu, vám zašleme příslušné karty žáků s opravenými úlohami a také průběžné výsledky (každý žák bude mít přiřazen unikátní kód).

Hodnocení:

Jednotlivé úlohy se hodnotí stejným způsobem jako při oficiální soutěži. Za každou špatně zodpovězenou otázku se odečítá 1 bod. Nezodpovězená otázka zůstává bez bodu. Navíc pokud bude součást řešení také úvaha, můžete získat až 20 % navíc z celkového počtu bodů. Pro každého soutěžícího bude vypočítán průměr z řešených testů dané kategorie a vážený průměr získaných bodů ve všech kategorií.

Váha123456
KategorieCvrčekKlokánekBenjaminKadetJuniorStudent

 

Termín ukončení celé soutěže: 21. 6. 2021 v 6:30

Přejeme vám mnoho zdaru při řešení jednotlivých úloh a těšíme se na vaše výsledky.

V případě nejasností napište na: ehrlich@skolajinocany.cz