Matematická soutěž

Matematická soutěž

V této soutěži máte za úkol vytvořit papírový model domu v zadaném měřítku
podle předlohy (tj. technického výkresu). K úspěšnému dokončení modelu využijete
různé matematické výpočty a na závěr vytvoříte prezentaci vašeho domu. Důležitou
součástí matematických a technických výpočtů je schopnost správného použití
nejen jazyka českého a pozorné čtení, orientace v textu.

Zde naleznete celé zadání soutěže: