Jarní hra

Jarní hra

Milí žáci,
čeká na vás JARNÍ HRA, která obsahuje 15 úkolů umístěných na 16ti stanovištích v katastru obce Jinočany.
Hra začíná v ulici Baarova – dveře vstup do jídelny.

Popis:
Umístění všech otázek najdete pod červeným křížkem na mapě, kterou najdete u prvního úkolu.

S sebou:
Nezapomeňte na papíry a psací potřeby!

Vyluštěné úkoly musí být podepsané a označené třídou. Vše překontrolujte a odevzdejte do poštovní schránky u ZŠ Jinočany nejpozději 4.4.2021

Těšíme se na správné odpovědi a velkou účast

Vychovatelky ŠD