Jak připravit děti na ‘jinou’ školu

Jak připravit děti na ‘jinou’ školu

Doporučení pro rodiče žáků po obnovení školní docházky od 25. 5. 2020

Obnovení školní docházky ve školním roce 2019/2020 v ČR bude spojené s určitými opatřeními, která ne všechny děti mohou dobře psychicky snášet. Podle předběžných výzkumů se děti nejvíce těší na kamarády, na hry s nimi, společné povídání a interakci vůbec. Děti školního věku rádi tráví čas se svými vrstevníky, vzhledem k jejich psychickému vývoji, je to pro ně důležitá sociální skupina. Je tedy třeba důkladně dětem vysvětlit situaci, která na ně ve škole čeká. Mít trpělivost a s ohledem na věk dítěte a jeho vývojové potřeby. Zodpovědět všechny otázky dětem tak, aby rozuměly odpovědi. Případnou úzkost a obavy chápat a nebagatelizovat pocity dítěte.

Jak můžete připravit své děti na návrat do škol:

Informujte děti o novém režimu, který bude ve školách nastaven, o nových návycích, než na které byly doposud zvyklé, vyjasněte jim konkrétně toto období koronavirové pandemie. Situaci nezlehčujte a ani děti nestrašte, podávejte pouze pravdivé informace. Vysvětlete jim pravidla manipulace s rouškou ještě před návratem do školy (kdy si ji vyměnit, jak ji uložit do sáčku apod.).

Informujte své dítě o jiném režimu ve třídě – připravte je, že:

  • bude sedět samo v lavici
  • ve třídě nebude možná celý kolektiv (max. 15 dětí)
  • musí dodržovat mezi sebou rozestupy
  • pokud to učitel dovolí, nebude muset mít ve třídě na ústech roušku
  • ve společných prostorách školy naopak musí mít na ústech vždy roušku
  • vydávání obědů bude v jiném režimu
  • celý den bude stále se stejnými spolužáky (i odpoledne)

Ujistěte svoje dítě, že jste vždy připraveni mu se vším pomoci.